No tenir la llengua arrendada (Sense subterfugis)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, parlar