No tenir fusta de sant, o de marit, etc. (No tenir qualitats per a esser sant, per a casar se, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener madera de santo, o de marido, etc. (No tener cualidades para ser santo, para casarse, etc)