No tenir espina ni os (Ser una cosa indubtable, que no admet discussió perquè és evident)

Temes associats al refrany: maneres de dir