No tenir espera (No tenir la paciència, la calma d'esperar)

Temes associats al refrany: maneres de dir