No tenir cul per a seure (No parar un moment assegut) [

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener culo para sentarse (No parar un momento sentado) [