No tenir consciència (No tenir escrúpols, obrar malament per mal instint.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No tener conciencia (No tener escrúpulos, obrar mal por mal instinto.)