No ésser encara una hora ni una altra (Ésser molt de matí)

Temes associats al refrany: maneres de dir