No serà tant! (Expressió que lleva importància a una afirmació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No será tanto! (Expresión que quita importancia a una afirmación)