No saber tenir res en el ventrell (No saber guardar un secret)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir