No saber quina mosca [l'ha o t'ha, picat? ] (Expressió amb què es mostra estranyesa davant d'un accés d'ira, una rauxa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals