No saber de la missa la meitat (No estar ben informat d'una cosa, no saber-ho tot d'una qüestió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saberTraducción al castellano (google): No saber de la misa la mitad (No estar bien informado de algo, no saberlo todo de una cuestión)