No saber [o poder] avindre's [d'una cosa] (Estranyar-se'n molt)

Temes associats al refrany: saber, maneres de dirTraducción al castellano (google): No saber [o poder] avenirlas's [de una cosa] (Extrañarse se mucho)