No res! [o Res!] (Exclamació per a declarar-se disposat a no parlar més o a no pensar més sobre un assumpte)

Temes associats al refrany: maneres de dir