No quedar pedra sobre pedra (Quedar tot destrossat)

Temes associats al refrany: maneres de dir