No pujar un grell de nou [o un grell d'ou] (Tenir una importància mínima, no valer la pena d'esser comptat)

Temes associats al refrany: dites