No poder fer més (No tindre un altre remei)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No poder hacer más (No tener otro remedio)