No plourà d'esta tronada! (Expressió usada per a indicar que allò de què es parla no tindrà conseqüències greus)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No lloverá de esta tormenta! (Expresión usada para indicar que lo que se habla no tendrá consecuencias graves)