No perdre mealla (No deixar passar la més mínima ocasió. Aprofitar-se de tot. Assabentar-se de tot allò que es diu en una conversa.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No perder Mealla (No dejar pasar la más mínima ocasión. Aprovecharse de todo. Enterarse de todo lo que se dice en una conversación.)