No papar-ne una (No entendre res del que es veu o del que se sent. Crèdul)

Temes associats al refrany: maneres de dir