No mirar a la cara (Tindre aversió, quimera a algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): No miró a la cara (Tener aversión, quimera a alguien)