No matar moros (No esser gran cosa, no tenir res de notable)

Temes associats al refrany: maneres de dir