No haver inventat la pólvora (No ser massa intel•ligent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No haber inventado la pólvora (No ser demasiado inteligente)