No haver-hi prou estopa per a tapar-li el cul [a algú] (Es diu d'aquell qui és molt vanitós o està molt pagat d'ell mateix)

Temes associats al refrany: maneres de dir