No fotis! (Expressió usada per a manifestar contrarietat, desacord, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir