No fer-ne de bona (No fer més que malifetes)

Temes associats al refrany: maneres de dir