No fer cap any de tretze mesos (No estar-se gaire en un punt, ésser voluble en els plans o els propòsits)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No hacer ningún año de trece meses (No estar demasiado en un punto, ser voluble en los planes o propósitos)