No fer [o no vindre] al propòsit (No ajustar-se a la matèria de què es tracta, no fer al cas)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No hacer [o no venir] a propósito (No ajustarse a la materia de que se trata, no hacer al caso)