No faltaria més! (Es diu exclamativament per indicar rebutjament d'una suposició)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No faltaría más! (Se dice exclamativament para indicar rechazo de una suposición)