No faltar-hi una coma (Ser una cosa perfecta, no mancar-hi res)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No faltar una coma (Ser una cosa perfecta, no carecer de nada)