No et fot! (Expressió usada per a manifestar contrarietat, desacord, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No te jode! (Expresión usada para manifestar contrariedad, desacuerdo, etc.)