No estar per figues (No estar de bon humor, no admetre berbes)

Temes associats al refrany: plantes, maneres de dirTraducción al castellano (google): No estar por higos (No estar de buen humor, no admitir bereber)