No estar per contemplacions (Es diu de qui no es vol embolicar en un afer, en una discussió, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir