No es pot anar a missa i repicar (Significa que no es poden fer al mateix temps dues coses incompatibles)

Temes associats al refrany: campana, maneres de dirTraducción al castellano (google): No se puede ir a misa y repicar (Significa que no se pueden hacer al mismo tiempo dos cosas incompatibles)