No en parlem més, sac i peres (Es diu per cloure una discussió, una conversa en la qual no s'arriba a un acord o en la qual tots estan d'acord i per tant no cal dir-ne res més)

Temes associats al refrany: maneres de dir