No deixar pel eixut (Acabar en tot, furtar-ho o agarrar-ho tot, arrasar-ho tot)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No dejar por seco (Terminar en todo, robar lo o agarrarlo todo, arrasarlo todo)