No deixar pedra sobre paret [o sobre pedra] (Enderrocar completament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No dejar piedra sobre pared [o sobre piedra] (Derribar completamente)