No confessar-se amb qui no ha d'absoldre (No declarar les coses a aquell a qui no importen)

Temes associats al refrany: maneres de dir