No conèixer més campanes que les de la mateixa parròquia (Tenir els coneixements molt limitats a un orde de coses determinat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): No conocer más campanas que las de la misma parroquia (Tener los conocimientos muy limitados a un orden de cosas determinado)