No cal dir (Frase per a introduir-ne una altra que es dóna com a suposable o indubitable per tothom)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir