Nic-i-nyac [o nyic-i-nyec] (Crits d'una baralla, raons, renyines contínues)

Temes associats al refrany: maneres de dir