Ni somiar-ho (Es diu per indicar la impossibilitat d'allò de què es parla)

Temes associats al refrany: maneres de dir