Ni remotament (Indica que la cosa de què es parla és molt lluny de ser realitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir