Ni per un botavant! (Ni per cap manera, ni a cap preu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mar