Ni per meravellat! (Exclamació d'incredulitat que s'usa com a negació emfàtica i menyspreadora per a posar de manifest que no ens creiem allò que ens diuen)

Temes associats al refrany: maneres de dir