Ni gota [de] (Gens)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ni gota [de] (Nada)