Ni barber mut ni músic amb cervell pur (Els barbers solen ser xarraires i donar conversa per a amenitzar el treball, mentre que tot músic té fama de tindre poc trellat))

Temes associats al refrany: oficis, parlar, música, cos huma