Ni a tirs (De cap manera)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ni a tiros (De ninguna manera)