Néixer amb una flor en el cul (Ésser molt afortunat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Nacer con una flor en el culo (Ser muy afortunado)