Nedar entre dues aigües (Obrar hàbilment mantenint-se entre dos partits, opinions, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua