Nas a nas, [o De nassos] (A tocar, cara per cara)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Nariz a nariz, [o De narices] (Cerca, cara por cara)